Montering

Att solfilm är en helt fantastiskt eftermarknads produkt som skapar nya förutsättningar till ditt fordon eller fastighet är vedertaget.

Solfilm kan inte jämföras med från bilfabrikant eller annan glas leverantör infärgat original glas.

På grund av en ibland i fordon förekommande på glaset förhöjd yta som raster (små punkter) och defrostertrådar – främst i bakrutor och i fasta sidorutors ytterkanter, kan ljusare fält förekomma i dessa områden efter färdigt montage - filmen ligger ovanpå!

Förekomst av micro pollen som visar sig i filmen först efter färdig montering kan förekomma efter årstid, lokal, kvalitet på fordonets interiör och exteriör.

Full vidhäftning samt att limmet fullt acklimatiserat sig till rutan och glasets struktur påverkas av tid, väder och temperatur.

Montage med slipad kant där solfilmen möter glasrutans avrundade överkant samt mot konvexa hörn debiteras extra och är inget som är standard.

Utförs förekommande, på begäran eller enligt överenskommelse.