Fastighetsfilm

För montering på fönsterglas kontor, fastighet eller butik.

Montering av fastighetsfilm på era fönster gör att upp till 80% av den totala solenergin reflekteras och sänker innertemperaturen avsevärt.
Alla fastighetsfilmer har ett mycket högt UV-skydd. Fastighetsfilmen gör även nytta på vintern då den isolerar glaset.
Vanligt förekommande är silver eller frostad film. Stoppar insyn, men släpper in ljus.