Säkerhet

Glasförstärkning för offentliga miljöer som butik, daghem, industri, kontor och skola.

Glas skapar ett trevligt ljus och rymd och är ett allt vanligare materialval i vår vardagsmiljö. Med glasförstärkningsfilm monterat höjs säkerheten vid skada.
Förstärker glaset samt absorberar kraften vid slag och stötar.
Fungerar som en armering och splitterskydd!

Testad av Svenska stöldskyddsföreningen och har nått goda resultat enligt Svensk Standard 224425.